Grundholdning og værdigrundlag:

I KFUM's Sociale Arbejde har omsorgen for de svage den højeste prioritet.

De holdninger der gives udtryk for i værdigrundlaget er arbejdsmæssige grundholdninger i organisationen KFUM´s sociale arbejde i Danmark, og dermed hos de ansatte i cafe Jydepotten.

Vores grundholdning er - med udgangspunkt i det kristne menneskesyn - at hvert enkelt menneske er skabt i Guds billede og elsket af ham. Ethvert menneske er derfor ubetinget værdifuldt. Det har ret til et værdigt liv og krav på en menneskeværdig behandling.

Det betyder, at vi føler ansvar for at hjælpe det hele menneske, at møde dets fysiske, psykiske, sociale og åndelige behov. Vi møder det enkelte menneske der hvor det er, og uden fordomme.

I Cafe Jydepotten betyder det at der arbejdes ud fra det positive menneskesyn og at vi ubetinget tror på at det enkelte menneske har kræfter og ressourcer til at bibringe sig selv og fællesskabet noget værdifuldt.

Herunder arbejdes der bevidst med at højne det enkelte menneskes livskvalitet, bl.a. ved at skabe og fastholde traditioner, her kan som eksempel nævnes hele december måned som starter med en jule syng med aften, Der er almindelige juletraditioner med bagværk, konfekt, juleklip og klister. Der laves juledekorationer og spises risengrød. Der er årligt tilbagevendende en juleudflugt. Derudover er der Lucia optog, julefrokost for gæster og brugere. Der er julefrokost for frivillige, der uddeles julegaver og der holdes en traditionel juleaften, og anden juledag er der julebanko. Og sådan har hver årstid sine traditioner.

På Café Jydepotten er der åbent alle dage på nær 3 helligdage. Derudover har Café Jydepotten 4 – 5 dage fordelt over året hvor værestedets brugere, frivillige samt personale har fælles udadrettede arrangementer. Disse arrangementer har karakter af både socialt samvær og læringsmæssige tiltag, hvor Caféens dagligdag og værdigrundlag drøftes.

I dagligdagen er omdrejningspunktet et socialt arbejdsfællesskab om det at drive en social Café, hvor der bl.a. hver dag serveres et måltid hjemmelavet varmt mad.

Der henvises til KFUM´s sociale arbejde i Danmark´s hjemmeside:http://www.kfumsoc.dk

javinform.com Shemale Porn comicsmap.cc javplays.com